هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار

تصویر هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
  • همگن سازی محلول ها
  • نمونه ها به صورت محلول باید تهیه شود
نام دستگاه
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
سازنده
IKA - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر رامین کریم زاده
مسئول دستگاه
مهندس جعفر گودرزی -
شماره تماس
82883528
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 3