اسپكتروفوتومتر UV

تصویر اسپكتروفوتومتر UV
  • برای اندازه گیری جذب نور نمونه های مایع   استفاده می شود
  • دارای قابلیت scan کردن و اندازه گیری جذب نوری و انجام کینتیک
نام دستگاه
اسپكتروفوتومتر UV
مدل دستگاه
CARY100
سازنده
Varian-Inc - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازي زيستي
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اسپكتروفوتومتر UV توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست