الکتروریسی

تصویر الکتروریسی

تعداد سرنگ: تک پمپ با دو نازل، محدوده اسکن ریسنده:تا 30 سانتی متر،  نرخ تزریق پمپ  سرنگی: از 10 میکرولیتر بر ساعت تا 500 میلی متر بر ساعت که بسته به حچم سرنگ متفاوت است، اندازه سرنگ قابل استفاده: 1-25 میلی متر قطر داخلی، نوع کالکتور: استوانه ای ( چرخان و ثابت)، فاصله نوک سرنگ تا کالکتور: 5-20 سانتی متر، حداکثر ولتاژ خروجی: 35 کیلوولت

نام دستگاه
الکتروریسی
مدل دستگاه
ES1000
سازنده
فن آوران نانو مقیاس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
مسئول دستگاه
سمیرا جعفرزاده هلق -
شماره تماس
82885029
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی مهندسی-طبقه منفی 1-اتاق 25/2-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ساخت نانوالیاف توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 400,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست