تخلخل سنج جیوه ای

تصویر تخلخل سنج جیوه ای
  • قابلیت تعیین تخلخل در مقیاس نانو
نام دستگاه
تخلخل سنج جیوه ای
سازنده
نامشخص ایتالیا - ایتالیا
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
علمدار نژاد -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تخلخل سنج جیوه ای توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 100,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست