تست کشش، فشار و خمش

تصویر تست کشش، فشار و خمش
  • قابلیت انجام ازمون های استاندارد
نام دستگاه
تست کشش، فشار و خمش
سازنده
GOTECH - تایوان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
هادی حسینی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تست کشش، فشار و خمش توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست