مخلوط کن دوغلتکی گرم

تصویر مخلوط کن دوغلتکی گرم
  • قابلیت اختلاط در برش زیاد ترموپلاستیک
نام دستگاه
مخلوط کن دوغلتکی گرم
سازنده
نامشخص آلمان - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
هادی حسینی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
مخلوط کن دوغلتکی گرم توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست