روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)

تصویر روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)

جداسازی و تخليص انواع حلال ها

نام دستگاه
روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)
سازنده
Heidolph - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
روتاري اواپراتور (تقطير در خلا) توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 400,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست