بال میل

تصویر بال میل
  • خرد کردن ذرات جامد
  • اختلاط ذرات جامد
نام دستگاه
بال میل
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
بال میل توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست