هموژنایزر اولتراسونیک

تصویر هموژنایزر اولتراسونیک
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)
نام دستگاه
هموژنایزر اولتراسونیک
سازنده
Bandelin - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
مسئول دستگاه
هادی نصیری وطن -
شماره تماس
82883971
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
هموژنایزر اولتراسونیک توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 100,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست