اکسترودر دوپیچه صنعتی

تصویر اکسترودر دوپیچه صنعتی
  • اختلاط و گرانول سازی انواع  پلیمرها و کامپوزیت ها
نام دستگاه
اکسترودر دوپیچه صنعتی
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اکبری -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اکسترودر دوپیچه صنعتی توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 700,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست