همزن مغناطیسی و هات پلیت

تصویر همزن مغناطیسی و هات پلیت
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.
نام دستگاه
همزن مغناطیسی و هات پلیت
سازنده
Heidolph - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
مسئول دستگاه
هادی نصیری وطن -
شماره تماس
82883971
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
همزن مغناطیسی و هات پلیت توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 70,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست