ترازو

تصویر ترازو
نام دستگاه
ترازو
مدل دستگاه
PGW
سازنده
Adam - انگلیس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
مسئول دستگاه
هادی نصیری وطن -
شماره تماس
82883971
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ترازو توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 50,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست