حمام آزمایشگاهی دما ثابت (بن ماری)

تصویر حمام آزمایشگاهی دما ثابت (بن ماری)
نام دستگاه
حمام آزمایشگاهی دما ثابت (بن ماری)
مدل دستگاه
Precitherm
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
مسئول دستگاه
هادی نصیری وطن -
شماره تماس
82883971
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
حمام آزمایشگاهی دما ثابت (بن ماری) توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 60,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست