سانتريفيوژ

تصویر سانتريفيوژ
  • برای جداسازی دو فاز مایع .
  • با سرعت 6000 rpm
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)
نام دستگاه
سانتريفيوژ
سازنده
پارت آزما - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
مسئول دستگاه
هادی نصیری وطن -
شماره تماس
82883971
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سانتریفیوژ 6000 دور توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 30,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست