سرور محاسباتی

تصویر سرور محاسباتی
  • Processor: 2*intel@Xeon@E5-2690
نام دستگاه
سرور محاسباتی
مدل دستگاه
HP Proliant DL380 Gen 9
سازنده
HP - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه زیست محاسباتی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم ریاضی گروه ریاضی کاربردی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی میرزائی
مسئول دستگاه
دکتر مهدی میرزائی -
شماره تماس
82884727
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر