کوره 2000 خلا

تصویر کوره 2000 خلا
  • عملیات حرارتی
  • شرایط کنترل شده
نام دستگاه
کوره 2000 خلا
سازنده
نامشخص آلمان - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کوره 2000 خلا توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 2,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست