اسپری درایر

تصویر اسپری درایر
  • خشک کردن مواد
نام دستگاه
اسپری درایر
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اسپری درایر توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 700,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست