فریز درایر

تصویر فریز درایر
  • فريز نمونه تا منفی 50 درجه (50-)
  • دارای 7 شاخه براي جا گذاري نمونه ها.
نام دستگاه
فریز درایر
سازنده
ZIRBUS - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه عمومی (باکتری شناسی)
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه باکتری شناسی
مدیر آزمایشگاه
خانم دکتر پیرایه
مسئول دستگاه
مهدی اسعدی -
شماره تماس
82884857
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
فریز درایر توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 58,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست