آزمایشگاه كشت سلولی

تصویر آزمایشگاه كشت سلولی
  • داراي تجهيزات از قبيل هود، ميكرسكوپ، انكوباتور CO2، سانتي فوژ
نام دستگاه
آزمایشگاه كشت سلولی
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه باکتری شناسی
مدیر آزمایشگاه
خانم دکتر پیرایه
مسئول دستگاه
مهدی اسعدی -
شماره تماس
3875530888
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمايشگاه كشت سلولی توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 350,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست