ترازوی آزمایشگاهی

تصویر ترازوی آزمایشگاهی
  • حداکثر وزن قابل توزین 120 گرم با دقت چهار رقم اعشار
نام دستگاه
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده
OHAUS - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
مسئول دستگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده -
شماره تماس
82883944
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ترازوی آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 20,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست