سیستم ساخت پلیمر (پایلوت)

تصویر سیستم ساخت پلیمر (پایلوت)
  • مناسب جهت انجام واکنشهای پلیمریزاسیون تحت فشار اتمسفر با دمای کنترل شده در مقیاس پایلوت.
نام دستگاه
سیستم ساخت پلیمر (پایلوت)
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
مسئول دستگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده -
شماره تماس
82883954
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سیستم ساخت پلیمر (پایلوت) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست