راکتور بوچی تحت فشار

تصویر راکتور بوچی تحت فشار
  • راکتور بوچی تحت فشار مجهز به همزن مکانیکی الکترومغناطیسی و کنترل دما و فشار.
  • مناسب جهت انجام انواع واکنش‌های شیمیایی/ پلیمریزاسیون تحت فشار (از فشار محیط تا 20 بار) در دمای کنترل شده.
نام دستگاه
راکتور بوچی تحت فشار
سازنده
Buchi - سوییس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
مسئول دستگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده -
شماره تماس
82883954
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
راکتور بوچی تحت فشار توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 3,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست