دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت

تصویر دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت
  • مناسب برای اندازه گیری تراوایی گازهای CO2، N2، CH4  و O2 تا فشار خوراک 10 بار در دمای محیط.
نام دستگاه
دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
مسئول دستگاه
دکتر علیرضا شریف -
شماره تماس
82883944
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست