روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)

تصویر روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)
  • مناسب برای تقطیر مثل تقطیر مونومر و نیز حذف حلال از سیستم‌های حلالی و محلولی تحت دما (از دمای محیط تا 150 درجه سانتیگراد) و فشار کاهیده (از فشار اتمسفر تا حدود 10 میلی بار).
  • استفاده از آن برای مواد شیمیایی سمی و خطرناک به هیچ وجه توصیه نمی شود.
نام دستگاه
روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)
سازنده
IKA - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی عبداللهی
مسئول دستگاه
مسعود اکبری -
شماره تماس
82884959
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 31-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تقطیر تحت فشار کاهیده از دمای محیط تا دمای 150 درجه سانتیگراد توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست