یخچال معمولی

تصویر یخچال معمولی
  • جهت نگهداری مواد شیمیایی و مواد فرار در دمای پایین.
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر هفته استفاده از یخچال می باشد (دفعه = هفته)).
نام دستگاه
یخچال معمولی
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
مسئول دستگاه
دکتر مهدی عبداللهی -
شماره تماس
82883944
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
یخچال معمولی توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 100,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست