کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه

تصویر کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه
  • مناسب برای هوازدایی مخلوط واکنش (استفاده از آن فقط در محل آزمایشگاه امکان پذیر است).
نام دستگاه
کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه
سازنده
- - چین
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
مسئول دستگاه
دکتر مهدی عبداللهی -
شماره تماس
82883944
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست