هیتر استیرر

تصویر هیتر استیرر
  • مناسب برای همزدن، انحلال و انجام واکنش تحت دما با دقت پنج درجه سانتیگراد (از دمای محیط تا 200 درجه سانتیگراد) و مجهز به همزن مغناطیسی.
  • انجام واکنش زیر هود ضروری است و استفاده از آن برای مواد شیمیایی سمی و خطرناک توصیه نمی شود.
نام دستگاه
هیتر استیرر
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی عبداللهی
مسئول دستگاه
مسعود اکبری -
شماره تماس
82884959
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 31-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
قابلیت استفاده برای انجام واکنشهای شیمیایی و بررسی سینتیک واکنشها تحت دما توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست