سیستم دو فازیی افقی

تصویر سیستم دو فازیی افقی
  • - طول حدوداً 40000 میلی متر،
  • - مقطع کانال مستطیلی به ابعاد 50 در 100 میلی مترمربع ( استفاده از کانالها با مقاطع مختلف از جمله لوله امکان پذیر است)
  • - دما و فشار طراحی : آتمسفریک (جنس کانال پلاکسی گلاس)؛
  • - سیالات مورد آزمایش: هوا حداکثر دبی 1800 مترمکعب در ساعت و آب حداکثر دبی 60 مترمکعب در ساعت؛
  • - استفاده از فاز سوم در سیستم مذکور امکان دارد.
نام دستگاه
سیستم دو فازیی افقی
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه جریانهای چند فازی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمد رضا انصاری
مسئول دستگاه
پیمان رستمی -
شماره تماس
82884901
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سیستم دو فازیی افقی توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 10,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست