سیستم دو فازی عمودی

تصویر سیستم دو فازی عمودی
  • - قطر داخلی لوله ها 8 تا 190 میلیمتر (در حال حاضرهفت قطر مختلف نصب شده، ولی استفاده از قطرهای دیگر امکان دارد)؛
  • - ارتفاع حدودآ 3500 میلی متر؛

  • - مشخصات سیالاتی طبق سیستم افقی است.

نام دستگاه
سیستم دو فازی عمودی
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه جریانهای چند فازی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمد رضا انصاری
مسئول دستگاه
پیمان رستمی -
شماره تماس
82884901
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سیستم دو فازی عمودی توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 10,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست