شبکه کامپیوتری

تصویر شبکه کامپیوتری
  • کامپیوتر های 7 هسته ای
نام دستگاه
شبکه کامپیوتری
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مشاوره آمار
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم ریاضی گروه آمار
مدیر آزمایشگاه
دکتر محسن محمدزاده درودی
مسئول دستگاه
دکتر محسن محمدزاده درودی -
شماره تماس
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
شبکه کامپیوتری توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال 50% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست