کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

تصویر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
  • مناسب جهت اندازه گیری باقیمانده سموم، شناسایی و اندازه گیری سموم و دارو ها و آنالیز آفلاتوکسین.
نام دستگاه
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
سازنده
Agilent - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز سم شناسی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه سم شناسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر بهرام دارایی
مسئول دستگاه
الهه آقازاده -
شماره تماس
82884552
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست