کروماتوگرافی گازی GC

تصویر کروماتوگرافی گازی GC
  • مناسب برای اندازه گیری نمونه های مایع یا گاز BTEX
نام دستگاه
کروماتوگرافی گازی GC
مدل دستگاه
UNICAM-PU 4410
سازنده
UNICAM - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه عوامل شیمیایی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن اصیلیان
مسئول دستگاه
اردلان سلیمانیان -
شماره تماس
82883596
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کروماتوگرافی گازی GC توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست