اتمیک ابزوربشن با شعله (طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله)

تصویر اتمیک ابزوربشن با شعله (طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله)
  • مناسب برای اندازه گیری نمونه های فلزات سنگین در هوا.
نام دستگاه
اتمیک ابزوربشن با شعله (طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله)
مدل دستگاه
UNICAM-929
سازنده
UNICAM - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه عوامل شیمیایی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن اصیلیان
مسئول دستگاه
اردلان سلیمانیان -
شماره تماس
82883596
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اتمیک ابزوربشن با شعله (طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 250,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست