تعیین کشش سطحی و بین سطحی

تصویر تعیین کشش سطحی و بین سطحی
  • جهت اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی مایعات قابل استفاده می باشد. دقت دستگاه 0.1 dyne/cm است
نام دستگاه
تعیین کشش سطحی و بین سطحی
مدل دستگاه
pendant drop
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تعیین کشش سطحی و بین سطحی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست