اندازه گیری میزان آسفالتین

تصویر اندازه گیری میزان آسفالتین

جهت اندازه گیری میزان آسفالتین نمونه های نفتی به روش IP143 قابل استفاده می باشد

نام دستگاه
اندازه گیری میزان آسفالتین
مدل دستگاه
IP143
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اندازه گیری میزان آسفالتین نفت خام توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 4,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست