دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

تصویر دستگاه اندازه گیری زاویه تماس
  • اندازه گیری زاویه تماس ایجاد شده توسط مایعات بر روی سطوح جامد یا پوشش داده شده
نام دستگاه
دستگاه اندازه گیری زاویه تماس
مدل دستگاه
-
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اندازه گیری زاویه تماس توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 700,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست