فریزر 80 -

تصویر فریزر 80 -
  • - حوزه خدمات: نگهداری سلول و آنزیم
  • - تا 80- درجه نمونه های سلولی و آنزیمی فریز می شوند.
  • - دارای حجم 560 لیتر در 4 طبقه
نام دستگاه
فریزر 80 -
مدل دستگاه
DF 8514
سازنده
ilshinBioBase - هلند
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازي زيستي
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
فریزر 80 - توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 6,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست