اولتراسونیک پراب دار

تصویر اولتراسونیک پراب دار

دارای کنترل تایم و پالس و فرکانس

نام دستگاه
اولتراسونیک پراب دار
مدل دستگاه
E400
سازنده
توسعه فناوری مافوق صوت - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
مسئول دستگاه
سمیرا جعفرزاده هلق -
شماره تماس
82885029
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی مهندسی-طبقه منفی 1-اتاق 25/2-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ایجاد امواج الکترومغناطیس و هموژن کردن مواد توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 800,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست