اتوكلاو

تصویر اتوكلاو

ظرفیت: 25 لیتر

نام دستگاه
اتوكلاو
مدل دستگاه
دیجیتال
سازنده
Rozhin Teb - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
مسئول دستگاه
سمیرا جعفرزاده هلق -
شماره تماس
82885029
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی مهندسی-طبقه منفی 1-اتاق 25/2-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
استریل کردن توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست