میکروسکوپ نیروی اتمی

تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی

- بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانومتری

- قابلیت اندازه‌گیری مقدار زبری و اصطكاک

- ناخالصی سطحی

- اطلاعات دقیق ارتفاع

نام دستگاه
میکروسکوپ نیروی اتمی
مدل دستگاه
CP II
سازنده
Veeco - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تصویربرداری توپوگرافی - اتمی - رافنس سطح - اندازه گیری ارتفاع - AFM توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست