هدایت سنج مایعات

تصویر هدایت سنج مایعات

اندازه گیری هدایت الکتریکی مایعات، TDSو شوری نمونه ها در بازه:

  • در بازه 0.00 تا 29.99 μS/cm
  • امکان ثبت همزمان دما (تا 80 درجه سانتیگراد)
  • امکان ثبت خودکار داده ها در بازه زمانی مشخص

نام دستگاه
هدایت سنج مایعات
مدل دستگاه
HI11310
سازنده
Hanna Instruments - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر سعید صادق نژاد
مسئول دستگاه
شماره تماس
02182883563
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اندازه گیری هدایت الکتریکی، شوری معادل و TDS نمونه های مایع توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست