دستگاه سیلاب زنی بستر شنی

تصویر دستگاه سیلاب زنی بستر شنی

از این دستگاه برای سیلاب زنی در بستر شنی و بررسی کارایی روش های ازدیاد برداشت استفاده میشود.

شرایط کاری و مشخصات سیستم عبارتند از:

  • تزریق تا فشار 2000 پام در شرایط دمای محیط
  • طول بستر 30 سانتی متر
  • قطر بستر 2.5 سانتی متر

تجهیزات مرتبط با این دستگاه موجود در آزمایشگاه عبارتند از:

  • پمپ تزریق HPLC شرکت Flom ژاپن
  • پمپ خلا
  • ترانسفر وسل تزریق
  • بستر شنی
  • dP transmitter
  • BPR

نام دستگاه
دستگاه سیلاب زنی بستر شنی
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر سعید صادق نژاد
مسئول دستگاه
شماره تماس
02182883563
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ازدیاد برداشت به روش سیلاب زنی در بستر شنی توسط آزمایشگاه به ازای هر پروژه مبلغ ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست