لایه نشانی اسپاترینگ

تصویر لایه نشانی اسپاترینگ

- لایه نشانی در فشار حدود 6 تا 10 تور

- استفاده از گاز آرگون برای ایجاد محیط پلاسما و تولید یون

- امکان تغییر ولتاژ و جریان در محیط به منظور ایجاد پلاسما

- قابلیت اندازه گیری و کنترل نرخ رشد و ضخامت لایه

نام دستگاه
لایه نشانی اسپاترینگ
مدل دستگاه
MSS160
سازنده
جهاد دانشگاهی شریف - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
لایه نشانی - لایه نازک - اسپاترینگ توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست