لایه نشانی با تبخیر حرارتی

تصویر لایه نشانی با تبخیر حرارتی

لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی در خلا ایجاد شده توسط پمپ های روتاری و دیفیوژن انجام می شود که با اعمال جریان بالا تارگت مورد نظر گرم (ذوب) و لایه نشانی آغاز می شود. لایه نشانی توسط کریستال کوارتز در حین لایه نشانی کنترل شده تا به  ضخامت مورد نظر برسیم.

نام دستگاه
لایه نشانی با تبخیر حرارتی
مدل دستگاه
EVS200
سازنده
جهاد دانشگاهی شریف - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
لایه نشانی - لایه نازک - تبخیر حرارتی توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست