لایه نشانی دورانی

تصویر لایه نشانی دورانی

- قابل برنامه دهی

- حداکثر چرخش 10000 دور بر دقیقه

نام دستگاه
لایه نشانی دورانی
سازنده
Spin150 - هلند
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
لایه نشانی - دورانی - اسپین کوتر توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست