آزمایشگاه شیمی

تصویر آزمایشگاه شیمی

- آزمایشگاه استانداردسازی شده شیمی با کلیه تجهیزات جهت سنتز انواع مواد شیمیایی

- شامل تجهیزاتی از قبیل آون، هات پلیت، سمپلر، آب دیونیزه، سشوار صنعتی، شیکر، ترازو و ...

نام دستگاه
آزمایشگاه شیمی
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1