میکروسکوپ نوری

تصویر میکروسکوپ نوری

- با بزرگنمایی 1000 برابر

- مناسب جهت بررسی موجودات و ساختار مواد

نام دستگاه
میکروسکوپ نوری
سازنده
Leica - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
میکروسکوپ - تصویربرداری - اپتیکی - نوری توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست