طیف سنجی UV/Visible/NIR

تصویر طیف سنجی UV/Visible/NIR

- مجهز به دستگاه های اندازه گیری طیف عبوری، جذبی و بازتابی نمونه های مایع و جامد

- اندازه گیری شدت روشنایی اندازه گیری ضخامت لایه های نازک با دقت آنگستروم

- محدوده طول موج 190 تا 900 نانومتر و 950 تا 1800 نانومتر

نام دستگاه
طیف سنجی UV/Visible/NIR
سازنده
Avantes - هلند
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
طیف سنجی - جذب - عبور - بازتاب - ضخامت سنجی - شفافیت توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست