شبیه ساز خورشیدی

تصویر شبیه ساز خورشیدی

شبیه سازی نور خورشید جهت تست سلول های خورشیدی و تست های مشابه

نام دستگاه
شبیه ساز خورشیدی
سازنده
شریف سولار - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
شبیه ساز - نور خورشید توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست