سانتريفيوژ

تصویر سانتريفيوژ

- حداکثر دور چرخش  10000 دور بر دقیقه

- امکان قرار دادن 6 فالکون 15 یا 50 میلی لیتر بصورت همزمان

نام دستگاه
سانتريفيوژ
سازنده
Hettich - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1